การทานยารักษาอาการผมร่วง มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศต่อผู้ชายหรือไม่ ?

ผลข้างเคียงของการทานยารักษาผมร่วงในเพศชายเรื่องที่คนกล่าวถึงมากที่สุด ก็คือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นั่นก็เป็นเพราะ อาการผมร่วงมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับรากผมของคนที่มีปัญหาผมร่วงจากพันธุกรรม และฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนที่เกิดขึ้นนี้คือ ฮอร์โมนเพศชาย

เราไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรมได้ แต่เราสามารถจัดการกับฮอร์โมนเพศชายที่จะมาทำงานที่รากผมได้ แพทย์จึงจำเป็นต้องใช้ยาบางตัว ซึ่งเข้าไปลดการเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนได”ฮโดรเทสโทสเตอโรน (DHT) ที่จะมาทำให้รากผมมีอายุลดลง ดังนั้นจึงมีผลกระทบกับสมรรถภาพทางเพศ

อันที่จริงแล้วในสมัยก่อน การใช้สารฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) รักษาต่อมลูกหมากโต ก็จะพบประวัติการหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่อนข้างสูง แต่ในการรักษาภาวะผมหลุดร่วง แพทย์จะใช้สารฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) ในการรักษาขนาดของยาค่อนข้างต่ำเพียง 1 มิลลิกรัมเท่านั้น ดังนั้นการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็จะลดลง แต่ก็อาจจะมีบ้างประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ในคนไข้บางคน ซึ่งขึ้นอยู่กับสุขภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายของคนไข้ด้วย

ส่วนในผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตปกติดี และไม่มีอาการของโรคอื่นแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน หากคนไข้หยุดทานยา ผลข้างเคียงเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นปกติ แต่ก็เคยมีรายงานว่า มีคนไข้ที่สูญเสียสมรรถภาพทางเพศถาวรจากการทานยาประเภทนี้ แต่ก็มีไม่มากนัก เพราะทางแพทย์ยังคงเชื่อว่า อาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในคนกลุ่มนั้นได้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]