2 ส่วนประกอบสำคัญของเส้นผม ที่ควรรู้

ส่วนประกอบของเส้นผมเข้าใจง่ายๆ คือจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ในชั้นหนังศีรษะ และส่วนที่พ้นหนังศีรษะไปแล้ว ในส่วนของชั้นหนังศีรษะคือตัวเซลล์รากผมเป็นหลัก ส่วนที่พ้นไปแล้ว คือผลิตภัณฑ์ของหนังศีรษะก็คือ ตัวเส้นผมของเราซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตนั่นเอง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]