ความเครียดมีผลต่อเส้นผมอย่างไร

ร่างกายของคนเราควบคุมด้วยระบบของฮอร์โมน โดยฮอร์โมนแต่ละตัวในร่างกายของเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยเรียกว่า Chain reaction หากฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งเกิดความไม่สมดุลหรือผิดปกติไป ก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนตัวอื่นๆไปด้วย

ฮอร์โมนจึงเปรียบเสมือนกับหน่วยประมวลผลของร่างกายเรา เช่น ฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่ตรวจจับเมื่ออวัยวะทำงานผิดปกติ ฮอร์โมนที่มีการผิดปกติ ก็ต้องไปปรับสมดุลของฮอร์โมนอีกตัวหนึ่ง เพื่อมากระตุ้นทำให้มีการปรับสมดุลใหม่

ในคนที่มีความเครียดสูงระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดก็จะผิดปกติ เมื่อเกิดความผิดปกติก็จะไปส่งผลเป็น Chain reaction กับฮอร์โมนตัวอื่นด้วย

ซึ่งก็จะมีผลทำให้ตัวรากผมที่ได้รับอิทธิพลของฮอร์โมนนี้มีปัญหาตามไปด้วย

** Chain reaction คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่ ในทางเคมีซึ่งดำเนินไปไม่รู้จักหยุด 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]