MILLION HAIR TRANSPLANT

พิสูจน์ผลลัพธ์เส้นผมกลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้จริง

การหล่อเลี้ยงเซลล์รากผม

MILLION HAIR TRANSPLANT
การเก็บรักษาเซลล์รากผม

หลังการที่เราได้กราฟผมจากบริเวณท้ายทอยออกมาแล้ว กราฟจะตกอยู่ในสภาวะขาดเลือด ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะด้วยกัน
ระยะที่ 1: ระยะนี้เรียกว่า Warm Ischemic คือสภาวะขาดเลือดที่อุณหภูมิปกติ ระยะนี้เริ่มต้นตั้งแต่ที่เรานำกราฟผมออกมาจากร่างกาย จนนำไปแช่ในสารละลายที่เราเตรียมไว้ (อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส) ซึ่งเซลล์รากผมจะเริ่มได้รับอันตรายจากการขาดเลือด  จึงทำให้เซลล์ต้องเปลี่ยนมาใช้กระบวนการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจะทำให้เกิดกรดแลคติกและไฮโดรเจนไอออนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการลดปริมาณของ ATP (สารพลังงานภายในเซลล์) จึงทำให้เซลล์ได้รับพลังงานน้อยลง อีกทั้งยังมีผลต่อสมดุล กรด – ด่างภายในเซลล์ คือจะทำให้โพแทสเซียมไหลทะลักออกมาสู่นอกเซลล์มากยิ่งขึ้น และโซเดียมไหลเข้าเซลล์มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เซลล์บวม และจะทำให้สมดุลเกลือแร่ภายในเซลล์ผิดปกติไป จนทำให้เซลล์ได้รับอันตราย

ระยะที่ 2: ระยะนี้เรียกว่า Cold Ischemic คือ สภาวะขาดเลือดที่อุณหภูมิต่ำ ระยะนี้กระบวนการต่างๆ ในสภาวะขาดเลือดยังคงดำเนินต่อไป แต่อุณหภูมิที่ต่ำลงจะทำให้เซลล์ลดกิจกรรมต่างๆ ลง ทำให้มีการใช้พลังงานน้อยลง ดังนั้นสารละลายที่ใช้แช่รักษากราฟ จึงมีผลต่ออัตราการอยู่รอดของ กราฟ เนื่องจากในขณะที่เซลล์ขาดออกซิเจน สารละลายที่ใช้แช่เซลล์จะมีองค์ประกอบซึ่งทำให้เกิดการสมดุลของเกลือแร่ ระหว่างเซลล์และสารละลาย ทำให้เซลล์ได้รับอันตรายจากการรั่วซึมของเกลือแร่ภายในเซลล์น้อยที่สุด ดังนั้นสารละลายที่ใช้จะเป็นตัวชะลอให้เซลล์รากผมยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงขั้นตอนการปลูก ซึ่งในขั้นตอนการปลูกจะเกิดภาวะที่อาจเกิดอันตรายต่อเซลล์อีกครั้งหนึ่ง เรียกว่าภาวะ “Reperfusion Injury” ในภาวะนี้เป็นช่วงที่เซลล์รากผมได้รับเลือดจากร่างกายมาหล่อเลี้ยงอีกครั้ง ซึ่งในภาวะนี้อาจเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวทำอันตรายต่อเซลล์ได้

จะเห็นได้ว่ากลไกการทำอันตรายต่อเซลล์ สามารถที่จะควบคุมได้ ดังนั้นทาง Million Hair Transplant Center จึงได้กำหนดแบบแผนและวิธีการในการปลูกผม เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดกับเซลล์รากผมเรียกว่า มาตรการ 3T (Tripple Three Procedures) ได้แก่

T – Time เราพยายามลดเวลาที่กราฟอยู่นอกร่างกายไม่ให้นานเกินไป เริ่มตั้งแต่นำรากผมออกมาจนกระทั่งนำรากผมไปปลูก
T – Temperature เราควบคุมอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้แช่ Graft ให้อยู่ในระดับ 0 – 4 องศาเซลเซียส หากต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส อาจเกิดภาวะเกล็ดน้ำแข็งซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์ แต่ถ้าหากสูงเกิน 4 องศาเซลเซียส ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะ Warm ischemic อีกครั้ง
T – Technique เริ่มตั้งแต่การนำกราฟผมออกมาจากบริเวณด้านหลังศีรษะและนำไปแยกรากผม วิธีการแยกรากผม รวมทั้งวิธีการปลูกผม เทคนิคการผ่าตัดได้ถูกพัฒนาเพื่อลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณ รากผมโดยการใช้กล้องขยายกำลังสูงร่วมด้วยเสมอ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสำหรับการปลูกผมโดยเฉพาะ
Million Hair Transplant Center มุ่งมั่นพัฒนาการปลูกผมให้ได้ผลสูงสุดสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับบริการ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับทุกท่านที่เข้ามารับบริการ