เคสแก้ไข 2,800 กราฟ 1 ปี

เคสแก้ไข 2,800 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

เคสนี้เคยปลูกผมด้วยวิธี FUE จำนวน 3,000 กราฟ เมื่อ 4 ปีก่อน

MHC ปลูกเพิ่มเติมความหนาแน่นและแก้ไขแนวผมด้านหน้าบางส่วนด้วยวิธีผ่าตัด FUT   จำนวน 2,800 กราฟ

ก่อนและหลังปลูก 1 ปี

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

ก่อนและหลังปลูก 6 เดือน

(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]