MILLION HAIR TRANSPLANT

พิสูจน์ผลลัพธ์เส้นผมกลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้จริง

เทคนิคการทำศัลยกรรมปลูกผม

MILLION HAIR TRANSPLANT

ศัลยกรรมปลูกผมถาวร ปัจจุบันเราแบ่งเทคนิคในการทำออกเป็น 2 เทคนิคหลัก (ตามวิธีการนำรากผมจากบริเวณด้านหลังศีรษะหรือบริเวณอื่น เช่น เครา ลำตัว)

1.Strip Harvest Technique หรือบางทีจะใช้คำว่า FUT, FUG คือการตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลังออกมาแล้วเย็บปิด จากนั้นนำหนังศีรษะที่ได้มาแยกรากผมที่ต้องการออก ซึ่งอาจใช้กล้องจุลทรรศน์ (Stereomicroscope) หรือ บางแห่งใช้แว่นขยาย (Magnifying Loop) รายละเอียดด้านเทคนิคการตัดและคัดแยกรากผมอาจแตกต่างกันในแต่ละที่ ที่ MHC จะใช้วิธีนำชิ้นเนื้อที่ได้มาแบ่งออกเป็นชิ้นยาวๆ (Slivering) ก่อนแล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แยกรากผมออกมา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญอย่างยิ่งจึงจะสามารถถนอมรากผมไม่ให้บอบช้ำ และเมื่อปลูกลงในพื้นที่ที่ต้องการจะมีโอกาสรอดสูง

2. FUE (Follicular Unit Extraction Technique) เนื่องจากมีผู้ที่รับบริการบางคนที่กลัวการผ่าตัดและเย็บแผล และแพทย์ที่ให้บริการบางท่านไม่มีความชำนาญ ในการผ่าตัดเพียงพอ เทคนิคการเจาะเก็บรากผมนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้น

 FUE คือการใช้เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา แต่บริเวณปลายของอุปกรณ์นี้ไม่มีความแหลมคม แต่เป็นลักษณะทรงกระบอกขนาดเล็ก ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 0.75 mm. ขึ้นไปถึงขนาด 1.3 mm. โดยแพทย์จะใช้อุปกรณ์นี้ เจาะครอบบริเวณกอผม และรูรากผม ลงลึกไปถึงระดับรากผม จากนั้นจึงจะเก็บรากผมที่เจาะไว้แล้วออกมา ปัจจุบัน เครื่องมือ FUE มีมากมายในท้องตลาด และมีการใช้ชื่อของเครื่องมือของตัวเองเป็นเทคนิค โดยบางเครื่องอาจเจาะและเก็บไปพร้อม ๆ กัน เครื่องมือดังกล่าวจะเจาะแล้วใช้แรงดูดรากผมเข้ามาเก็บไว้ ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น FUE เหมือนกัน รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเจาะรากผม

ข้อแตกต่างของ 2 เทคนิค
ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการใดๆ ที่จะมีข้อดีทั้งหมดไม่มีข้อเสียเลย ผู้รับบริการต้องการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่

STRIP HARVEST

 • เป็นการทำผ่าตัด มีการตัดและเย็บแผล
 • แผลเป็นแผลปิดโอกาสติดเชื้อ น้อยกว่า 1%
 • แผลเป็นมีลักษณะเป็นแนวยาว
 • อาการเจ็บแผลเท่าที่สัมภาษณ์จากผู้รับบริการ มีอาการเจ็บตึงบริเวณแผลด้านหลัง ประมาณ 1-2 วันหลังผ่าตัด
 • สามารถไว้ผมยาวปิดแผลได้ เพราะบริเวณด้านหลังจะโกนผมออกเล็กน้อย เฉพาะบริเวณที่จะนำชิ้นออกมา
 • กราฟได้รับการแยกโดยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้สามารถระวังในการคัดแยกกราฟได้ดีกว่า กราฟบอบช้ำน้อยกว่า เนื้อเยื่อของกราฟที่ได้มากกว่า
 • ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 6-8 คน / ผู้รับบริการ 1 คน
 • แพทย์ที่ทำควรเป็นศัลยแพทย์ที่สามารถทำผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากบริเวณศีรษะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงขนาดใหญ่จำนวนมาก ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญจะสามารถทำได้โดยปลอดภัย และหลีกเลี่ยงผลแทรกซ้อนได้ดี
 • เวลาที่ใช้ในการทำเมื่อเทียบกับจำนวนกราฟแล้วใช้เวลาสั้นกว่า
 • สามารถทำได้ครั้งละมากๆ เช่น เกิน 2500 กราฟขึ้นไป (Megasession)

FUE (Follicular Unit Extraction Technique)

 • เป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก (Microdiscection) ไม่มีการเย็บแผล
 • แผลมีลักษณะเป็นแผลเปิด (Open wound) ซึ่งมีจำนวนมาก ทำให้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อมากขึ้น
 • แผลเป็นมีลักษณะเป็นจุดขนาดเล็ก กระจายทั่วๆ ด้านหลังศีรษะ
 • จากการสัมภาษณ์จากผู้รับบริการ มีอาการตึง แสบแผลบริเวณด้านหลังประมาณ 2-3 วันแรก หลังจากนั้นจะรู้สึกคัน ทั่วๆ บริเวณที่แผลด้านหลังที่เริ่มเป็นสะเก็ด
 • ต้องโกนผมบริเวณด้านหลังค่อนข้างกว้างกว่าแบบ Strip Harvest หากต้องการทำในจำนวนกราฟมากๆ แนะนำให้ไว้ผมทรง Skin head จะสะดวกกว่า
 • ในกรณี non-shaven FUE ไม่จำเป็นต้องโกนผมทั้งหมด แต่อาจใช้วิธีตัดเล็มผมเป็นบริเวณเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะรากผม แต่การผ่าตัดจะใช้เวลานานกว่าวิธีปกติ ข้อดีของวิธีนี้ คือ ผมด้านหลังยาวปกติ ไม่ต้องถูกโกนเป็นบริเวณกว้าง ข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการทำนานและค่าใช้จ่ายสูงกว่า
 • กราฟถูกนำออกมาด้วยวิธี Blind technique จึงมีโอกาสที่จะตัดโคนรากผมและรากได้รับความบอบช้ำได้ง่ายกว่า จึงมีโอกาสแห้งและตายได้มากกว่า รวมทั้งขั้นตอนการปลูกอาจสร้างความเสียหายต่อกราฟได้ง่าย จึงจำเป็นที่แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดต้องมีความชำนาญและประสบการณ์ที่สูง รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยทาง MHC ได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกถึง 10 ชนิด และหัวเจาะที่มีความแตกต่างมากกว่า 100 ชนิดเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน
 • ใช้จำนวนบุคลากรน้อยกว่า