ก่อนและหลังการรักษา

MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE
ศัลยกรรมปลูกผมด้วยARTAS ROBOT
ศัลยกรรมปลูกคิ้ว ,หนวด ,เครา
310,135
FANS
FANS
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE คือ
MILLION HAIR TRANSPLANT
ศัลยกรรมปลูกผมแบบ ARTAS ค...
MILLION HAIR TRANSPLANT
ท่านสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับทีมงาน MHC
ทีมงานของ มิลเลียน แฮร์ คลินิก (MHC Million Hair Clinic) ยินดีให้คำปรึกษา ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับศัลยกรรมปลูกผม และอธิบาย ถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ให้ทุกท่านอย่างชัดเจน
... MILLION HAIR TRANSPLANT ...

ค่าใช้จ่าย

MILLION HAIR TRANSPLANT
วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม
วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม
 วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม ( FUT , FUE , ARTAS ROBOT ) 
      การคำนวณราคาสำหรับการปลูกผม คิดจากจำนวนกราฟที่ต้องการใช้
โดยวาดแนวพื้นที่ที่จะทำการปลู
กผม วัดขนาด และวางแผนการปลูกโดยคิดความหนาแน่นตามตำแหน่ง 
การวัดขนาดพื้นที่ เราใช้เทคนิคที่สามารถวัดได้ละเอียดเพราะปกติแนวพื้นที่จะมีรูปร่างอิสระ ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

จำนวนเคส

MILLION HAIR TRANSPLANT
4200
เคสทั้งหมด
2400
การรักษาแบบ FUT
1200
การรักษาแบบ FUE
600
การรักษาแบบ ARTAS

ผลิตภัณฑ์

MILLION HAIR TRANSPLANT