MILLION HAIR TRANSPLANT

พิสูจน์ผลลัพธ์เส้นผมกลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้จริง

 • Home
 • ราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม

วิธีคำนวณราคาสำหรับศัลยกรรมปลูกผม

MILLION HAIR TRANSPLANT

การคำนวณราคาสำหรับการปลูกผม คิดจากจำนวนกราฟที่ต้องการใช้    โดยวาดแนวพื้นที่ที่จะทำการปลูกผม วัดขนาด และวางแผนการปลูกโดยคิดความหนาแน่นตามตำแหน่ง 
การวัดขนาดพื้นที่ เราใช้เทคนิคที่สามารถวัดได้ละเอียดเพราะปกติแนวพื้นที่จะมีรูปร่างอิสระ ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

Strip Harvest Technique

Strip Harvest Technique หรือบางทีจะใช้คำว่า FUT, FUG คือการตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลังออกมาแล้วเย็บปิด จากนั้นนำหนังศีรษะที่ได้มาแยกรากผมที่ต้องการออก ซึ่งอาจใช้กล้องจุลทรรศน์ (Stereomicroscope) หรือ บางแห่งใช้แว่นขยาย (Magnifying Loop) รายละเอียดด้านเทคนิคการตัดและคัดแยกรากผมอาจแตกต่างกันในแต่ละที่ ที่ Millionhair จะใช้วิธีนำชิ้นเนื้อที่ได้มาแบ่งออกเป็นชิ้นยาวๆ (Slivering) ก่อนแล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แยกรากผมออกมา ซึ่ง ขั้นตอนเหล่านี้ ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญอย่างยิ่งจึงจะสามารถถนอมรากผมไม่ให้บอบช้ำ และเมื่อปลูกลงในพื้นที่ที่ต้องการจะมีโอกาสรอดสูง

รูปตัวอย่างพื้นที่

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคล

(โดยทั่วไปศีรษะมีขนาดและรูปทรงไม่เหมือนกัน ดังนั้นการประเมินจากรูปถ่ายอาจผิดไปจากการวัดพื้นที่จริงได้) 

คำนวนราคาต่อกราฟ 

ราคาต่อกราฟที่ MHC จะคิดราคาตามเทคนิค , เครื่องมือ และน้ำยาพิเศษที่ใช้เก็บรักษารากผมนอกจากนี้ยังมียาและกระบวนการพิเศษที่ใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเส้นผม เช่น PRP (Platelet Rich Plasma) , LLLT (Low level LASER Therapy)  

อุปกรณ์ และ น้ำยาพิเศษที่ทางคลินิกเลือกใช้ เป็นชนิดเดียวกับที่คลินิกปลูกผมชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการปลูกผมจะได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับคลินิกปลูกผมชั้นนำทั่วโลก 

ข้อควรทราบ

  • หลังจากที่คุณได้นัดวันผ่าตัดกับทางคลินิคแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการจองวันผ่าตัด ทางคลินิคมีนโยบายให้วางเงินมัดจำ ขั้นตํ่า 30,000 บาท ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด (หรือแล้วแต่กรณี) โอนเงินแล้วแนบเอกสารการโอนเงินแจ้งมาที่ [email protected] หรือ 099-445-1424 หรือ Line ID : millionhairclinic
  • ผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถเลือกนัดหมายวันผ่าตัดได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่วางเงินมัดจำ
  • หลังจากจองวันผ่าตัดแล้วหากไม่สามารถมาผ่าตัดได้ในวันที่จองไว้ ต้องแจ้งทางคลินิคล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันผ่าตัด
  • สามารถเลื่อนวันผ่าตัดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  • หากเกิดเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับสุขภาพทำให้ไม่สามารถมา ผ่าตัดได้ในวันที่จองไว้สามารถนำใบรับรองแพทย์มาแสดงกับทางคลินิคเพื่อขอเลื่อนวันผ่าตัดได้

ทางคลินิคขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำหากคนไข้ผิดสัญญาตามเงื่อนไขข้างต้นที่กล่าวมา