ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,300 กราฟ 7 เดือน

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ปลูกผมแบบเจาะเก็บรากผม FUE 2,300 กราฟ

ความหนาแน่น 40 กราฟ/ตร.ซม.

ก่อนและหลังปลูก 7 เดือน

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]