5 สิ่งที่ทำให้เกิดอาการผมร่วง

ผมร่วงเกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือ ผมร่วงที่เกิดจากพันธุกรรม และผมร่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

1. สาเหตุที่เกิดจากพันธุกรรม

     1.1 มีสมาชิกคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องของผมบาง เช่น พ่อ พี่ชาย ปู่ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะผมร่วง

     1.2 ลักษณะของผมร่วงหรือผมบางในผู้ชายก็คือหน้าผากกว้าง และ มีผมบางบริเวณตรงกลาง

 

 

2.  สาเหตุผมร่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

      2.1 ในกรณีที่คนไข้ซึ่งมีผมร่วง ผมบาง เนื่องจากสาเหตุอื่น เช่นมีโรคบางอย่าง ฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ หรือว่าเกิดการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงซึ่งอาจมีอาการของโรคนั้นร่วมด้วย

      2.2 ในกรณีที่คนไข้เป็นเรื่องของภูมิต้านทานที่ไปทำลายรากผมของตัวเองก็จะเห็นลักษณะของผมร่วงที่เป็นหย่อมๆ

      2.3 คนที่ใช้ยาบางตัวรักษาอยู่ หรือคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รุนแรงซึ่งทำให้หนังศรีษะอักเสบและอาจก่อให้เกิดภาวะผมร่วงได้เช่นกันส่วนใหญ่คนที่มีผมร่วงในกลุ่มนี้มักจะมีอาการผมร่วงที่
             ค่อนข้างเยอะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]