ไม่อยากหัวล้านเหมือนพ่อ ต้องทำยังไง

อีกหนึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของศีรษะล้าน นั่นมาจากพันธุกรรมหรือจากฮอร์โมนที่ส่งต่อมายังรุ่นสู่รุ่นจะมีวิธีไหนที่จะเรียกคืนความมั่นใจนี้กลับมาได้บ้าง ?

 

หนึ่งตัวช่วยที่สามารถทำให้ผมของคุณกลับมาดกดำได้นั่นคือ “Finasteride” โดยใช้วิธีทานยา ก็จะลดผลของฮอร์โมนที่มาทำให้รากผมของเราเสื่อมก่อนเวลาอันควรอีก

หนึ่งเรื่องสำคัญ คือเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน จำเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ แค่นี้ก็จะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีรวมถึง

รากผมที่แข็งแรงได้นั่นเอง

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]