สุขภาพผมไม่ดีก็ร่วงได้

หนังศีรษะเป็นที่อยู่ของรากผม ดังนั้นเมื่อหนังศีรษะได้รับภาวะผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพก็อาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมได้เหมือนกัน เช่น ในคนที่มีภาวะหนังศีรษะที่อักเสบ หรือ มีบาดแผลที่บริเวณหนังศีรษะก็จะทำให้รากผมของผู้ป่วยนั้นหลุดร่วงได้ง่าย

** พยาธิสภาพ เป็นคำที่มักใช้ในทางการแพทย์ ที่บ่งบอกถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนหรือสัตว์เมื่อเกิดโรค

ในคนที่มีภาวะภูมิต้านทานที่ทำลายรากผมตัวเอง จะสังเกตเห็นว่าตัวหนังศีรษะในบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ไม่มีเส้นผมอยู่เป็นขอบเขตที่ค่อนข้างชัดเจน หากต้องการ

ทราบว่าโรคที่เกิดบริเวณหนังศีรษะนั้นจะส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะผมร่วงได้หรือไม่นั้น อาจจะต้องใช้การตรวจวินิจฉัยจากชิ้นเนื้อโดยนำชิ้นเนื้อไปตรวจสอบว่าโรคที่เป็นอยู่คือโรคชนิดใด

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]