ปลูกผมด้วยเส้นผมของคนอื่นได้หรือไม่

การนำรากผมของคนอื่นมาปลูกถ่ายสามารถทำได้หรือไม่เนื่องจากร่างกายของคนเรานั้นมีภูมิต้านทานอยู่ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา ร่างกายก็จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอม

ดังนั้นการปลูกถ่ายอวัยวะโดยใช้อวัยวะของคนอื่น  จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการรับประทานยาเพื่อกดภูมิต้านทานไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่นำมาปลูกถ่าย

       ในคนที่ปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ไต หรือ อวัยวะอื่นๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้ยากดภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในการที่จะเสี่ยงเพื่อให้มีชีวิตรอด

การปลูกผมโดยนำรากผมจากคนอื่นมาปลูก

การปลูกผมนั้นเป็นเรื่องของความงามและไม่ได้ส่งผลต่อชีวิต ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงใช้ยากดภูมิต้านทานที่จะทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานน้อยลง

การนำรากผมของคนอื่นมาปลูกจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่ายังไม่นำมาใช้ในการรักษาจริง

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]