การทานฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) จะมีผลข้างเคียงต่อการมีบุตรหรือไม่

สารฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) ที่สามารถลดฮอร์โมนเพศชาย DHT ตัวการที่ทำให้รากผมมีอายุลดลง โดยในการทานฟิแนสเทอไรด์ 1 มิลลิกรัม เพื่อรักษาอาการผมหลุดร่วง ได้มีการวิจัยออกมาแล้ว โดยแพทย์ได้การวิเคราะห์ จากการเก็บน้ำอสุจิของผู้ชายที่ทานยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) แล้วพบว่า

 1.ไม่มีผลต่อการสร้างสเปิร์มในผู้ชาย

2.ไม่พบการขับยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) ออกมาทางอสุจิ

ดังนั้นผู้ชายที่ทานฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) “จึงไม่มีผลต่อการสร้างอสุจิ” และไม่ส่งผลให้ผู้ชายเป็นหมัน แต่อาจจะมีส่วนในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศในบางคนที่หย่อนลง

อีกเรื่องหนึ่งคือผู้ชายที่ทานยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) ไม่ส่งผลให้บุตรที่เกิดมามีภาวะพิการได้ จึงหมดความกังวลในเรื่องของการทานยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride) เพื่อรักษาอาการผมหลุดร่วงไปได้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]