02-065-8830 ,099-445-1424

การใส่วิกผม มีผลดี และ ผลเสียอย่างไร

การที่เราใส่วิกผม, แฮร์พีช หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ยึดติดบนหนังศีรษะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีรากผมเพียงพอ หรือผู้ที่ไม่เหมาะกับการปลูกผมแต่ยังคงต้องการความดูดีอยู่

โดยการทำให้เสมือนว่ามีเส้นผมอยู่บนหนังศีรษะซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี

แต่ควรระมัดระวังในการใช้ เนื่องจากบางครั้งการใส่วิกผมบางชนิดจะต้องใช้แผ่นกาวติดและมีบางคนที่แพ้หรือมีอาการอักเสบของหนังศรีษะในบริเวณที่เราทากาวได้เช่นกัน ซึ่งต้องเป็น

ตัวของเราเองที่ต้องระมัดระวัง แต่โดยทั่วไปก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าปลอดภัยมากทางหนึ่งที่จะใช้การปกปิดบริเวณที่มีปัญหาของเรา

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]