การเลือกสถานบริการในการรักษาอาการผมร่วง

การรักษาผมร่วงในปัจจุบันยังคงมีแพทย์ส่วนใหญ่ที่ยังขาดประสบการณ์เฉพาะด้านซึ่งต้องอาศัยเรื่ององค์ความรู้และความชำนาญในการดูแลรักษาคนไข้ ยกตัวอย่างเช่น สถานประกอบการบางแห่งที่โฆษณาว่ารักษาผมร่วง ผมบาง โดยใช้ยาหรือสมุนไพร

ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบว่าสถานประกอบการพวกนี้มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่หรือไม่  เรามีสิทธิ์สอบถามได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวัง

เพราะอาจจะไม่ใช่สถานประกอบการทางเวชกรรม หรือไม่ใช่คลินิกแต่เป็นร้านค้า ดังนั้นคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านนั้นอาจจะเป็นเพียงพนักงานซึ่งมีเพียงแค่การอบรมของผลิตภัณฑ์

แต่อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคที่แท้จริงของเราได้ดังนั้นจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกทาง

อาจจะสายเกินไปที่จะกลับมาแก้ไขในภายหลังก็ได้ เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังในการที่จะเข้าไปรับการปรึกษาเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]