หุ่นยนต์ปลูกผมตัวแรกของโลก

Artas เป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เดิมจะมีการสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้วัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น กลุ่มของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดช่องท้อง

ผ่าตัดหัวใจหรือว่าอื่น ๆ เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเช่น หุ่นยนต์ดาวินชี่

 

ซึ่งคำนิยามของหุ่นยนต์ ก็คือตัวทำหน้าที่ หรือเคลื่อนไหวเลียนแบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึงว่าหุ่นยนต์มีการรับรู้ มีการคิด มีการขยับของตัวหุ่นยนต์เอง มีการตัดสินใจทำด้วยตัวของหุ่นยนต์

เองโดยที่อาจจะมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุม Artas ถูกพัฒนาและออกสู่ตลาดประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว โดยที่ทำหน้าที่ในการเจาะเก็บรากผม ขั้นตอนต่อมา ก็คือทำหน้าที่ในการเจาะรูสำหรับปลูกผม

และสุดท้าย Artas ก็จะทำหน้าที่นำกราฟลงไปใส่ในรูที่เจาะไว้ ซึ่งกำลังมีการพัฒนาอยู่ แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นที่สามารถที่จะเจาะรูสำหรับนำรากผมลงมาใส่ได้ ดังนั้น Artas จึงเป็นระบบหุ่นยนต์

จริง ๆ ตัวแรกและตัวเดียวในโลกทีมีอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]